• Careers Home
 • Events
 • How We Recruit
 • Career Stories
 • Search Jobs

BMS työnantajana

Luomme innovatiivisia lääkkeitä potilaille, jotka taistelevat vaikeita sairauksia vastaan. Edistämme työntekijöidemme kehitystä tarjoamalla innostavan työn ja monipuolisia uramahdollisuuksia. Jokaisen työntekijän panos on tärkeä. Yhdessä voimme saada aikaan muutoksen.

Missiomme on kehittää ja tuoda markkinoille innovatiivisia lääkkeitä, jotka auttavat potilaita taistelemaan vaikeita sairauksia vastaan. Jos tämä tuntuu sinusta tärkeältä työltä, meillä saattaa olla juuri sopiva työpaikka sinulle.

BMS:llä on työpaikkoja Suomessa, Pohjoismaissa ja ympäri maailmaa. Toivomme työntekijöidemme olevan motivoituneita ja innovatiivisia sekä havainnoivan ympäröivää maailmaa ja sen muutoksia. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa joko paikallisella tai kansainvälisellä tasolla.

Miksi Bristol Myers Squibb?

Selkeät tavoitteet. Osallistava kulttuuri. Mahdollisuus työskennellä alan huipulla. Tässä muutama esimerkki, miksi Bristol Myers Squibb on oikea valinta, kun suunnittelet urasi seuraavaa siirtoa.

Bristol Myers Squibb antaa työntekijöilleen mahdollisuuden oppia ja kasvaa ammatillisesti älykkäiden, luovien ja lahjakkaiden työtovereiden kanssa. Olemme sitoutuneita auttamaan potilaita taistelussa vakavia tauteja vastaan.

Työ merkitsee paljon – niin myös ihmiset, joiden kanssa teemme työtä. Tulevat työtoverisi Bristol Myers Squibbilla vaikuttavat ihmisten elämään joka päivä. Olipa sitten kyseessä monien tärkeiden lääkkeiden tuominen markkinoille tai lääkkeiden käyttömahdollisuuksien laajentaminen potilaiden keskuudessa, sitoutumisemme potilaisiin saa meidät kehittämään innovaatioita tutkimustyössämme ja ohjaa toimintojamme vastuullisena yrityskansalaisena. Tuemme yhteisöpohjaisia hankkeita eri puolilla maailmaa vähentääksemme eriarvoisuutta.

Finland Why BMS
Finland

Mahdollisuus vaikuttaa monen ihmisen elämään - myös omaasi

Löydä kiinnostava työpaikka BMS:ltä

Bristol Myers Squibb on globaali biolääkeyritys, joka kehittää ja tuo markkinoille innovatiivisia lääkkeitä vakavien sairauksien hoitoon.

Lääkkeemme auttavat miljoonia ihmisiä ympäri maailman taistelussa syöpää, sydän- ja verisuonitauteja sekä hematologisia ja immunologisia sairauksia vastaan.

Jotta onnistuisimme tavoitteissamme, meillä on oltava työntekijöitä, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan. Olemme ylpeitä työntekijöistämme, jotka ovat kokeneita, päteviä, avuliaita ja yhteistyötaitoisia. He ovat vaikuttaneet työkulttuurimme muotoutumiseen ja yrityksemme menestymiseen suuresti.

Business Disability Forum

Kannustamme ihmisiä tekemään parhaansa

Yhtiössämme on innostava ilmapiiri, jossa työntekijöitä rohkaistaan tuomaan esiin innovatiivisia ideoita, vahvistamaan taitojaan ja hankkimaan monipuolisia kokemuksia, jotka muovaavat heidän uraansa. Ihmisten kannustaminen parhaisiin saavutuksiinsa on äärimmäisen tärkeää yhtiömme kasvulle ja biolääkealan johtajuudelle.

Finland
Finland

Lopulta on aina kysymys potilaista

Lääkkeemme auttavat miljoonia potilaita kaikkialla maailmassa esimerkiksi onkologiaan, hematologiaan, sydän- ja verisuonitauteihin, immunologiaan ja fibrooseihin liittyvissä ongelmissa.

Business Disability Forum

Monikulttuurisuus ja tasa-arvo

Haluamme luoda joustavan, yrittäjähenkisen ja vastuullisen yrityskulttuurin, jossa jokainen työntekijä voi saavuttaa oman potentiaalinsa

Haluamme palkata oikean henkilön oikeaan työtehtävään ja meille ovat siksi tervetulleita eri kulttuureja, uskontoja ja kansalaisuuksia edustavat ihmiset. Monipuolisuus ja -kulttuurisuus auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme. Yrityksessämme on tärkeää toimia ympäristön arvojen mukaisesti. Tasa-arvo on meille tärkeää ja toteutamme sitä käytännössä jatkuvasti.

Finland
Finland

Tiede on intohimomme

Katso, miten tutkimus- ja kehitysosastomme pyrkii vastaamaan täyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin.

Lue lisää >

Business Disability Forum

Henkilökohtainen kehitys ja uralla eteneminen

Tarjoamme työskentely-ympäristön, jossa jokaista työntekijää rohkaistaan tietojensa ja taitojensa kehittämiseen. Kaikki saavat mahdollisuuden kehittyä ja vaihtaa työtehtäviään. Rohkaisemme oma-aloitteisuuteen urapolun löytämisessä. Haluamme rohkaista työntekijöitämme ideointiin, sillä johtavana biolääkeyrityksenä tarvitsemme uusia innovaatioita. Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti.

 

Haluamme työntekijöidemme tuntevan, että heidän yksityis- ja työelämänsä ovat tasapainossa. Sekä työntekijä että yritys pitävät tästä yhteisesti huolta.

Työympäristömme on kansainvälinen ja monet työntekijöistämme ovat jäseninä kansainvälisissä tiimeissä. Työskentelemme globaalissa maailmassa, joka muuttuu jatkuvasti ja vaatii paljon tietoja ja taitoja.
Bristol Myers Squibbilla on korkeat eettiset normit. Varmistamme monien sisäisten prosessien kautta, että kaikki, mitä teemme, noudattaa korkeita eettisiä standardeja.
Haluamme palkata oikean henkilön oikeaan työtehtävään. Meille ovat tervetulleita eri kulttuureja, uskontoja ja kansalaisuuksia edustavat ihmiset. Monipuolisuus ja -kulttuurisuus auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme. Yrityksessämme on tärkeää toimia ympäristön arvojen mukaisesti. Myös tasa-arvo on meille tärkeää ja toteutamme sitä käytännössä jatkuvasti.
Teemme työtä arvojemme mukaisesti ja vastuuntuntoisesti täyttääksemme yritysvastuumme lupaukset. Joka päivä työntekijämme ympäri maailmaa toteuttavat missiotamme auttaa potilaita taistelussa vaikeita sairauksia vastaan. Työntekijöitämme arvioidaan näiden periaatteiden mukaisesti läpi vuoden.
Lääkkeemme parantavat miljoonien ihmisten elämänlaatua. Lääkkeidemme tutkimus- ja kehitystyö pohjaa tälle ajatukselle. Olemme ylpeitä tähänastisista saavutuksistamme. Vuodesta 2002 alkaen olemme tuoneet potilaiden hoitoon 15 uutta lääkettä. Tuotekehitysputkemme on yksi tuottavimmista lääketeollisuudessa.
Säätiömme rahoittaa useita globaaleja eri sairauksien hoitoa tukevia ohjelmia. Pohjoismaat osallistuivat vuosina 2006–2012 Nordic Secure the Future -avustusohjelmaan, jossa kokeneita infektiolääkäreitä ja sairaanhoitajia matkusti Afrikkaan hoitamaan HIV/AIDS-potilaita. 24 lääkäriä ja sairaanhoitajaa hoiti sairaita Afrikassa.

Vuodesta 2013 lähtien olemme tukeneet sairaalaklovneja kaikissa Pohjoismaissa. Klovnit tekevät tärkeää työtä tuomalla iloa sairaille lapsille. Uskomme, että pitkien tutkimusten kautta löytyneet lääkkeemme vaikuttavat yhdessä ilon kanssa vielä paremmin.

Työntekijöidemme kehittyminen

Tehtävämme potilaiden elämänlaadun parantamisessa edellyttää investointeja vahvaan oppimiskulttuuriin. Mahdollistamme muutoksen työntekijöillemme tarjoamalla oppimismahdollisuuksia ja auttamalla heitä saavuttamaan omat tavoitteensa.

Oppiminen on helppoa online-kurssikirjastossa: se sisältää laajan valikoiman interaktiivisia kursseja useilla kielillä Linkedin Learningin tarjoamien resurssien kautta.
Voit sitoutua jopa kolmen päivän pituisiin ohjelmiin ohjaajien ja muiden opiskelijoiden kanssa virtuaalisesti tai luokkahuoneessa.
 • Johtamisohjelmat: Antavat mahdollisuuden opiskella liiketoimintaa, kehittävät osallistavia johtamistaitoja ja auttavat edistämään uraa vastaamaan omia toiveitasi.
  1. Catalyst and Talent Accelerator: Nämä ainutlaatuiset ohjelmat on suunniteltu kehittämään johtamispotentiaalia globaalien innovaatioiden ja liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi.
  2. Insights for Success: Olemme sitoutuneet luomaan osallistavan työympäristön ja investoineet naisten ja aliedustettujen ryhmien koulutukseen. Ohjelma on tarkoitettu eri taustoista tulevien työntekijöiden urakehityksen parantamiseksi ja oikeudenmukaisen johtajuuden varmistamiseksi koko yrityksessä.
  3. General Manager Development: Teemme yhteistyötä CEDEPin kanssa rakentaaksemme tulevaisuuden yritysjohtajien osaamista tämän kansainvälisesti tunnustetun ohjelman avulla.
 • Päällikkövalmiudet: Olemme sitoutuneet kasvattamaan johtajiemme kehitystä tarjoamalla virtuaalista ja luokkahuoneessa tapahtuvaa opetusta johtajille.
 
 • Työntekijät, jotka omasta kehittymisenhalustaan osallistuvat sekä BMS:ää että työntekijää itseään molemminpuolisesti hyödyttäviin koulutusohjelmiin, ovat oikeutettuja lukukausikorvaukseen.
 • Jopa 100 % lukukausimaksuista voidaan korvata johdon harkinnan ja budjetin perusteella. Työntekijöiden on täytettävä kelpoisuusvaatimukset.
Uskomme, että työkokemuksen kautta oppii parhaiten. Kollegoiden tukemana ja opastamana sinun on mahdollista kokeilla rajojasi ja siten maksimoida oppimiskokemuksesi.
Työmme on haastavaa, mutta sitä ei tarvitse tehdä yksin. Kokeneet kollegat ovat apunasi. Päivittäisen mentoroinnin lisäksi työntekijöille tarjotaan mentorointia myös globaalilla tasolla.